Tarnów

View on map

Tarnów

ul.Wekslarska 7, Tarnów, PL

Tel. +48 14 634 51 40, +48 22 292 35 16
Kom. 695 908 968, Fax. 22 292 33 61

e-mail:kontakt@fus.org.pl

reklamacje: reklamacje@fus.org.pl

reklama i marketing: promocja@fus.org.pl

View on map

Nasze konto: Bank BGŻ
Nr rachunku 10 2030 0045 1110 0000 0271 4470

KRS 0000423773
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15-06-2012 r.

NIP 9930650926

Biuro Fundacji kontakt@fus.org.pl
Prezes Fundacji norbert.charhouli@fus.org.pl
Członek Zarządu/Sekretarz krzysztof.mikula@fus.org.pl
Członek Zarządu anna.pyrek@fus.org.pl
Członek Zarządu monika.chrzanowska@fus.org.pl

NAPISZ DO NAS

Leave A Reply:

(optional field)

No comments yet.